Vítejte na stránkách koučinku pro zdravou planetu

Enviromentální koučink “ZDRAVÁ PLANETA”Co konkrétně nám planeta poskytuje z následujících možností?

1) Sílu a vitalitu 2) Zdravý vzduch 3) Zdravé potraviny a byliny 4) Čistou vodu 5) Energii a vitalitu

Jak se cítíte, když jdete sami do lesa? Co konkrétně vnímáte? Jak se po procházce nebo koupání v přírodní vodě cítíte?


Myslíte si, že je životně důležité udržovat naši planetu zdravou? Jaké důsledky by pro nás mělo, kdybychom nepřevzali odpovědnost za své chování k naší planetě? Jak konkrétně ovlivňuji já jako jednotlivec zdraví planety Země?


Zavřete oči a zkuste si, prosím, představit, že jste v tuto chvíli zakoupili jedno balení vod v plastových lahvích!

A teď si, prosím, představte, že na základě vašeho rozhodnutí,  udělá lidstvo jako kolektiv společně totéž.  Tedy téměř osm miliard lidí na planetě zakoupí 6 ks plastových lahví o obsahu 1,5 litru! V tuto chvíli je naše příroda vystavena potřebě odbourat odpad z více než 40 miliard plastových lahví. Je to vůbec možné, aby příroda odbourala takové množství plastového odpadu?

A jak dlouho by, podle vás, pokud by to vůbec bylo možné, tento proces trval?

Víte, že příroda potřebuje pro rozklad igelitového sáčku 25 let, plastového kelímku 70 let a PET lahve dokonce celých 100 let!?

Představte si, že jste živou planetou.

Jak se cítíte, jste-li zahlceni plasty a v tuto chvíli nemůžete obnovovat svou přirozenou energii, neboť všechnu vynaložíte na rozklad zmíněných pet lahví? Jak se tedy cítíte jako člověk, když dýcháte jedovatý kouř, který vzniká při spalování takového množství umělého odpadu?  Všimli jste si někdy, jak naše chování ovlivňuje náš život? Jak tedy v tuto chvíli vnímáte/vidíte sebe jako prvotního tvůrce této nezdravé situace? 


Myslíte si, že je správné přenést odpovědnost na někoho jiného? 

Např. na stát, evropské struktury, globální struktury, či korporace? Je podle vás důležitější řídit se nařízeními zvenčí, anebo si osvojit vlastní funkční postup?? Myslíte si, že máme jako jednotlivci a současně jako společnost z minulosti dostatek zkušeností na to, abychom nalezli skutečně funkční a efektivní řešení? Co myslíte, že planetě a ekologii nejvíce škodí? Co vnímáte, že je pro vás v tuto chvíli nejobtížnější a naopak nejjednodušší změnit?


Co vám tento koučink umožnil?

Otevřít nový pohled na sebe i na svět okolo nás?

Změnit váš postoj k naší planetě?

Převzít odpovědnost za své chování?

Rozvinout vlastní potenciál pro úspěšnou změnu?


Objednávka koučovacích služeb

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
O jaký koučink máte zájem?