Udržitelný, zdravý a svobodný život mimo systém?!

Když jsme 22.2.2018 začínali naši společnou cestu, věděli jsme, že nebude jednoduchá a nepovede vyšlapanými pěšinkami. Přesto jsme měli dostatek odvahy po ní vyrazit. Začali jsme objevovat nový svět a na vlastní kůži zažívali, jak obrovské zátěže nám brání žít šťastný život a svobodně tvořit. Učili jsme se překonávat překážky, zbavovat se vlastních omezení, krůček po krůčku zažívat svobodnou tvorbu a efektivně nakládat se svou životní energií. Poznali jsme, že ve hmotném, chcete-li, materiálním, světě nelze vědomě tvořit bez ducha, ale duch samotný bez hmotného vyjádření, nevytvoří v hmotném světě zhola nic. Našli jsme harmonický bod mezi oběma světy. Hmotným a nehmotným. Došli jsme do bodu, za nímž se nesvoboda převalila do proudu našich duší a zcela svobodné a ničím neomezené tvorby vlastního života, plného hojnosti ve všech jeho oblastech. A je to jen začátek, neboť nová doba teprve začíná a další kroky plné zázraků na nás všechny teprve čekají. Víme, že svět se mění a na svobodnou cestu v proudu vlastní duše vyrazí i další. Proto jsme pro ně na těchto stránkách připravili nástroje a pomůcky, které pomohly a pomáhají nám. Nechceme nikomu určovat směr jeho cesty, proto necháváme na každém, zda se rozhodne je použít.

Tínka a Radek