Energie roku 2024 s poselstvím duše (‎Toto poselství bylo nahráno v pondělí ‎25. ‎prosince ‎2023, ‏‎9:05:31)

Čeká nás hojnost, láska, respekt, svoboda, pokora a otevřené vědomí.

Hojnost v zážitcích, které nám otevírají nový pohled na sebe i na svět. Hojnost prožitků, které dokáží změnit naši realitu a umění tvořit svůj život skrze otevřené vědomí.

‎Toto poselství bylo nahráno v pondělí ‎25. ‎prosince ‎2023, ‏‎9:05:31

Láska je víc, než jsi ochoten cítit. Touha je míň, než jsi ochoten si připustit a svoboda je láskyplnou přirozeností každé duše. Jen strach je tvým nepřítelem a soudcem. Jen bolest je tvým trestem a jen moc je tvým pánem. Můžeš žít a svobodně dýchat, můžeš být tím, kým cítíš, že skutečně jsi. Jen najdi odvahu stát se někým jiným, neboť tě kdysi někdo připravil o tvou přirozenost. Ty ji teď hledej stůj, co stůj. Znám tě! V tuto chvíli víc, než ty sám sebe poznals´. Miluji tě víc, než kdys´ byl schopen. Dávám ti míň, než potřebuješ, neboť neznáš svou hodnotu. Jsem zde, abych ti ukázal cestu k sobě. Do nitra tvé duše, která touží se probudit a dostat prostor k vlastnímu svobodnému sebevyjádření. Uznávám tvou tvořivou sílu víc, než bys ty sám mohl a míň než ty sám chceš. Jsem tvým odrazem a zároveň tvým naplněním. Mám tvé ruce, oči i emoce. Vládnu silou vůle a mám to, co ty, mám jen svou energii a nezlomnou vůli. Mezi námi je jediný rozdíl, můj synu (dcero). Já jsem si své síly vědom!