Generační programy, sebepoškozování aneb zdraví v praxi