Životní energie je prvotní hybnou silou všech životních procesů