III. Život s vědmou aneb cesta sebepoznání

Kapitola III.

Je to fuška? Je, ale stojí to za to. Strávila jsem přepisem generačních vzorců posledních 6 let svého života a každá práce na sobě mě posunula o krůček blíž ke štěstí. I když se občas smutek z bití objeví, už mě neovládá jako dříve. Přijde a když si to uvědomím, zase odejde. Díky tomu, že jsem se začala zabývat technikami mentálního koučinku, zvládám své programy celkem obstojně. Teď v tuto chvíli mám již vytvořený funkční model své rodiny a společně pracujeme na naší soběstačnosti. Máme domácí vzdělávání pro děti a pomocí koučinku se mi daří být rodičem koučem a průvodcem a ne vychovatelem. Výchova je totiž soubor nefunkčních vzorců chování, které jsme převzali od našich rodičů a předků a rozhodně to není přístup, který by respektoval osobnost každého jedince, nýbrž arogantní despotický nástroj pro prosazování vlastních potřeb. Tedy v tomto případě potřeb rodiče vychovatele. Ne rodiče průvodce. Cítíte ten magický rozdíl mezi slovem „výchova“, tedy vychovávat, uzpůsobit si povahu dítěte k obrazu svému a svým představám a „průvodcovstvím“, tedy přístupem s absolutním respektem, který vás vezme za ruku v uvědomění si vašich vývojových i mentálních možností a s láskou vás vede k vlastní zkušenosti. Mám za to, že být pro děti zdravým vzorem je klíčem k budoucnosti lidstva.

Můj otec byl vzorem nevyrovnaného alkoholika a pocitu oběti, který nebyl schopen trávit čas se svou rodinou a raději vysedával v hospodě. Jezdil opilý pod obraz a ponižoval mou mámu i mě. Jen bráchu ne, protože v něm viděl slavného fotbalistu a realizoval si skrze něj vlastní neschopnost být úspěšný, stejně jako neschopnost jít si v životě za tím, co skutečně chce. Sledujete tu analogii s pocitem, že nic v životě nedokážu! No, tak to je ten důvod. Pokud byl jeden nebo oba rodiče frustrování z vlastního neúspěchu či podceňováni od svých rodičů, pokud nebyli uvědomělí, naučili vás totéž. Takovému rodiči já říkám rodič kritik. Abyste tohoto domnělého kritika ve své hlavě mohli umlčet, potřebujete notnou dávku sebeuvědomění. Potřebujete pochopit, proč je vaše ego plné pocitu neschopnosti. Mimochodem, rodič kritik je skvělý průvodce na cestě vaší osobní transformací, protože díky němu pochopíte, kdo jste a kam směřujete. To ovšem za předpokladu, že porazíte pocit neschopnosti a najdete si nový vzor, podle kterého budete nyní tvořit vlastní osobnost a nepodlehnete vzoru rodiče kritika.

Tuto knihu bych chtěla věnovat svým rodičům a ráda bych jim touto cestou vzkázala, že když člověk skutečně někoho miluje, neubližuje. Hledá cesty, jak nepřenášet svou neschopnost a bolest na druhého. Miluje, podporuje a je si vědom svých vlastních omezení. Překonává sám sebe, aby jeho děti netrpěly tak, jako kdysi on sám. Neubližuje, nesoudí a nehodnotí. Podporuje a každý bolestný prožitek je pro něho výzvou k práci na sobě. “Bohužel, nikdy jste nenašli silnější motivaci k vlastní tvorbě než samotnou bolest. Proto jste mě chtěli zlomit a nedokázali jste se postavit pohledu na sebe samé skrze to, co pro vás bylo nepřijatelné. Neuměli jste milovat sebe a proto jste nemilovali mě a později ani mé děti!” Tuto knihu píši s nadějí, že dám všem rodičům možnost volby a budu doufat, že díky mé knize najdou motivaci stát se rodičem koučem a průvodcem s láskou a pochopením sebe samých. Láska a její projev totiž souvisí se schopností naučit se milovat to, co ve skrytu duše nenávidím. Pak se změní to, co nenávidím v to, co miluji.

 “Nechť váš příběh slouží druhým k pochopení sebe samých.”

S láskou … vaše dcera,

která se rozhodla postavit generačním programům ega, najít svou vlastní sílu, vydala se vlastní cestou nového přístupu s respektem k sobě i k ostatním a díky tomu se stala rodičem koučem a průvodcem k sebepoznání.

“A ZA TO VÁM DĚKUJI. PROTOŽE DÍKY VÁM MŮŽE TATO KNIHA VZNIKNOUT A DALŠÍ GENERACE NAŠEHO RODU BUDOU SVOBODNÉ VE SVÝCH ROZHODNUTÍCH!

Jakmile zjistíš, milý čtenáři, kým nejsi, pochopíš, kým můžeš být! Abys mohl tvořit soběstačnou budoucnost, potřebuješ nejdříve pochopit svou nesoběstačnou minulost. Jen ten, kdo vystoupí z pozice oběti, má šanci na lepší život. Pokud jsi připraven zjistit kdo jsi, pusť se do toho. Ale nejprve se rozhodni to nevzdat a věř si. Já vím, že to dokážeš, protože já ti věřím! Kdysi jsem stála na tvém místě a dokázala jsem překonat sebe samu. I ty máš stejné schopnosti. Mezi námi je v tuto chvíli jen jediný rozdíl. Já jsem si svých neomezených možností vědoma. 

Všechny mé zkušenosti tě budou na tvé cestě provázet. Pokud dovolíš, stanu se teď na potřebnou dobu tvým průvodcem na cestě k vlastnímu sebepoznání. Času máme kolik budeš potřebovat. Nejsem totiž rodič despota, takže tě nebudu honit, tlačit na tebe a brát ti tvé vlastní tempo. Sám si zvol, kolik času chceš svému sebepoznání věnovat a jakým způsobem budeš se svým průvodcem pracovat. A ještě jedna věc. Nikdy se nestyď za to, že jsi otevřel tuto knihu a že chceš od života víc. Možná máš pocit, že si štěstí nezasloužíš, nebo že je ponižující nechat se vést na tvé cestě k transformaci. Není! V tuto chvíli k tobě mluví strach, že to zase bude další výchovně naučná literatura o tom, kým máš být! Na to ovšem musíš přijít sám! Tvé poznání teď leží pod vrstvou předpokladů a iluzí těch, kteří tě vychovávali.

 Já ti jen otevřu cestu k vlastní duši a tvým úkolem je kráčet s nadějí  …..

Autor: Tina Hartmannová


Členství Tina TV