Zrcadlo snů. Dnes vypráví o vězení jménem Matrix

Zrcadlo snů – úvod do nové rubriky TINA TV

Moje žena má jasnovidné sny. A to pravidelně a poslední dobou i dost často. Vidí toho dost i za bdělého stavu, ale vize přicházející v noci, když všichni spí, neubírají čas a nenutí nás tak krátit už beztak náročný program. Běžné zaměstnání, budování domácí farmy, učení dětí, domácnost, dostavba nového domu a jeho zázemí atd…Skvěle vymyšlený způsob, jak ušetřit pracovní síly navíc a zefektivnit činnost. Co kdyby se vědma věnovala celý den pouze svým vizím? To by je neměla čas realizovat a skončily by, stejně jako vize jiných jasnovidců, kartářek a vědem, nerealizované. A tak mé ženě Tínce „chodí“ sny, které v minulosti dost ovlivnily naše směřování a byly až nepříjemně přesné. Někdy jsme nebyli schopni tajemství přicházejících poselství odhalit hned a potřebovali jsme pár dalších zážitků v realitě. Někdy stačilo pár hodin, jindy pár dní či týdnů, někdy jsme potřebovali léta. Všechny vzkazy, které nám prostřednictvím Tínčiných snů přicházely, však byly až neskutečně pravdivé a přinesly nám dokonalou mapu, podle níž jsme se byli schopni orientovat a nasměrovat své kroky tam, kam bylo potřeba. Poslední dobou četnost těchto poselství stoupá úměrně tomu, jak se stupňuje četnost a síla bouřlivých události ve světě kolem nás. Proto jsme se rozhodli, že se na těchto stránkách budeme s obsahem těchto snů s vámi dělit. Budeme se snažit též poskytnout k nim náš subjektivní výklad a nástroje, které používáme my. Věříme, že díky těmto snům, které s vámi sdílíme, najdete právě teď odpovědi na své otázky i vy.

Radek 

Dnešní sen z noci ze 6. na 7.4.2024 mě zavedl do budovy, kde jsme byli uvězněni s ozbrojenými muži.

Uzavřený prostor, v tomto případě budova, byla symbolem uzavřeného vězení, ve kterém platí jen ta pravidla, která si v rámci tohoto systému vytvořila hrstka samozvaných správců. Uvnitř budovy byl prakticky nedýchatelný vzduch, lidé byli zlí, podráždění, měli strach a pak zde byla hrstka ovcí (to není žádný příměr, ovce jsem opravdu viděla!), které se nechaly samozvanci ovládat. Stádo, které chodilo dokola v jedné z místností. Všichni jedli jen to, co dostali. Nezajímali se o kvalitu potravin ani vody a šli společně na porážku. Popravdě, zaplať pánbůh za to, že je Bůh z tohoto vězení vysvobodil, protože by zemřeli v bolestech a byli by umučeni nezdravým jídlem a otráveni chemikáliemi ve vodě.

Cesta ven byla kupodivu otevřená, ale nikdo z lidí uvnitř, ani zmíněné ovce, i přesto, že jsem nechala dveře za sebou dokořán otevřené, za námi nešel. Dobrovolně zůstali uvězněni a cestu ven ani nechtěli vidět. Ano. Cesta ven je náročná, protože člověk musí být ochoten opustit “pečovatelskou” komfortní zónu. Bohužel nás rodiče naučili být závislí na poskytování péče a neučili nás být soběstační, takže z pohledu generačních programů automaticky zůstáváme raději ve vězení, kde se o nás někdo stará a protože důvěřujeme autoritám (v dětství nás naučili věřit rodičům, školám, lékářům), nezajímáme se o to, čím nás krmí. Ozbrojenci dohlíží na dodržování pravidel a nám to není ani trochu divné. Pokud by naším “vězením” byla “Země zaslíbená”, proč by bylo potřebné vynucovat si poslušnost zbraněmi? Člověku, který se nikdy nepodřídil autoritám je to nad slunce jasné. Cesta k soběstačnosti je cestou ke zdraví a svobodě. Ovšem! Konzumní život slibuje jednoduchá řešení zabalená v plastech, masíčko napíchané chemikáliemi a vodu otrávenou chlórem, ale nám ovcím to nevadilo, neboť autorita přece ví, co je pro nás dobré.

Jedna věta mi utvěkla v paměti. Když jsem se jednoho z ozbrojenců zeptala: “Vy jste to tam dali?” Odpověď zněla jasně. “Ano dali …. nikomu to nevadí, tak proč ne!” Stále mi tato věta zní v uších. Ptala jsem se na chemikálie a nejmenované látky, které jsou přítomné v běžně dostupných potravinách uvnitř budovy s názvem Matrix a odpověď mě šokovala. Když jsem projevila vůli odejít a vzala za kliku, dveře se otevřely. Nechala jsem za sebou otevřeno pro případ, že by nás chtěl následovat někdo další.

Svoboda je životní směr. Je to hodnota, kterou najdete ve chvíli, kdy dáte skutečnou prioritu svému zdraví a životu v souladu s přírodou.