Dubnové novoluní v Beranu se zatměním Slunce

Dubnové novoluní provází spousta velmi silné a krásné energie. Jsme na prahu odhalení pravdy o sobě samých a naší tvorbě. Naše společnost se transformuje a i když to v tuto chvíli málokdo přijímá, je potřeba tvořit svou svobodu a nezávislost a přizpůsobit se aktuálním energiím. Pravda, která je sice viditelná, je před zraky lidí skryta díky manupulaci s lidským vědomím. Naše planeta prochází procesem přeměny, který je možné vnímat, ale pokud jsou lidé zavření, nejsou ochotni vidět, vnímat ani cítit nic z toho, co se okolo nich děje. Možná to lépe vysvětlí poselství duše, které mi v tuto chvíli přichází.

“Duše neomezených možností, duše plná životní síly, odpoutej se od iluzí, které vidíš, od všeho, co není naplněno energií a vykroč novým směrem svobody a soběstačnosti. Přichází čas zúčtování. Pravda o tvé duši je ukryta hluboko uvnitř tvého já. Je ukryta pod nánosy tvých omezení. Jen pokud se otevřeš sobě a budeš ochoten změnit svůj vztah ke svému zdraví a k planetě a jejímu životnímu prostředí, uzříš cestu požehnání. Být ochoten se milovat a učit se, je cesta, která ti v tuto chvíli poskytne bezpečí. Jen láska a vděčnost, touha a naděje by měly naplnit tvé srdce. Jen schopnost rozvoje darů, přirozenosti a moci Vědomí ti bude přítelem, zatímco strach, sebedestrukce a neochota se stane tvým soudcem. Nezapomeň, že jsi součástí, že tvá duše může ovlivnit všechno, co tvoří napříč časem i prostorem a dokáže měnit hmotu. Jen ty máš moc a energii tvořit zdravou planetu a zavčas odvrátit svůj zrak od mamonu a bezmoci. Jen ty jsi ten, který může napravit, co od počátku tvoří a jen ty a tvá rodina nese plnou zodpovědnost za vztah k přírodě a božským darům. Nech se vést a věř těm, kteří již touto cestou kráčí, abys pochopil. Stále si uvědomuj, co je tvou částí a nikdy nepochybuj o tom, kým jsi a kam máš dojít. Buď součástí, vnímej a hledej cesty k soběstačnosti, neboť jen ty a nikdo jiný, může najít to, co tvá duše hledá. Zdravý vztah k sobě i k přírodě, neboť ty i ona jste jedním a navzájem máte moc si dát zdraví a sílu. Bez tvého přičinění nemůže planeta žít a bez jejích plodů nemůže tvé zdraví vzkvétat. Jen tato energie je ta, která tě má v další etapě tvé existence provázet. Pochopení ti dá víc, než jsi v tuto chvíli ochoten přijmout. Daruje ti další čas pro tvorbu tvých/jejích plodů. Jsi-li ochoten darovat život, životem buď obdarován.” Jsoucno.

S láskou autorka: Tina HartmannováO zakladetce Tina TV a autorce článku

Svou první kvalifikaci jsem získala již v roce 1998. Od té doby se stále učím a směřuji vpřed

 • Zakladatelka a lektorka “Akademie životní energie”
 • Osobní, vztahová a životní koučka
 • Koučka pro rozvoj potenciálu osobnosti
 • Lady coach pro ženy
 • Koučka programu “Rodič kouč”
 • Koučka a zakladatelka „Energy stylu“
 • Specialistka na “Přírodní doplňky stravy”
 • Trenérka, sportovní masérka, cvičitelka
 • Mentální a mentálně-sportovní koučka
 • Zakladatelka a malířka “Léčivé galerie”
 • Colorterapeutka a aromaterapeutka
 • Spirituální koučka

Jsem zakladetelka značky Tina Energy – Záruka Energie. Mým největším darem je mimořádná intuice, schopnost velmi rychle se učit novým věcem a posouvat sebe i ostatní stále vpřed. Velmi ráda překonávám hranice toho, co je v životě možné. 

Nejdůležitějšími hodnotami  jsou pro mě vědomí životní energie, umění tvořit svůj život, sebepoznání a tvorba zdravých vztahů. Mou prioritou jako ženy a matky je tvorba zdravé a funkční rodiny, rozvoj mých dětí, pro které chci být zdravým vzorem”.

“Mým cílem je najít cesty k novým nástrojům, které jsou pro tvorbu zdravého života důležité”. Mé motto: “Nejde – neexistuje!”